Gronkowiec złocisty – objawy i leczenie
Informacje na temat gronkowca złocistego

Gronkowiec złocistyGronkowiec złocisty jest bakterią, która występuje zarówno u ludzi jak i u zwierząt. Statystyki podają, że około czterdziestu procent ludności jest stale, bądź też okresowo nosicielami tej bakterii. W wielu przypadkach nosicielstwo gronkowca, wcale nie oznacza tego, że u wszystkich nosicieli nastąpi zakażenie. Dochodzi do niego u ludzi z osłabioną odpornością, zwłaszcza u osób z chorobami nowotworowymi, którzy są poddawani naświetlaniom i różnego typu leczeniu, które bardzo osłabia cały układ odpornościowy. W takich przypadkach zakażenie jest podwójne niebezpieczne, gdyż bywa często tak, że pacjenci są tak osłabieni, że nie mogą przyjmować kuracji antybiotykowej, a jest ona w takich zakażeniach niezbędna.

U ludzi gronkowiec złocisty najczęściej występuje w jamie nosowej, w gardle, w pochwie u kobiet, a także może występować przejściowo na skórze. Nosiciel tej bakterii może nawet nigdy nie dowiedzieć się o jej obecności w swym ciele, jednak w niektórych przypadkach dochodzi do powstawania ropni, zakażeń skóry, czyraków itp. Ponadto jeżeli bakteria dostanie się do krwi to może dojść do niebezpiecznych zakażeń różnych organów wewnętrznych i wówczas niezbędne staje się leczenie antybiotykami. Choć w niektórych przypadkach bakteria jest oporna na leczenie nimi, to jednak powikłania i śmiertelność w tych przypadkach jest stosunkowo niska.